פרוייקטים

בקטגוריה זו נביא בפניכם עבודות רחבות היקף בתחום הזכוכית שביצענו עבור גופים גדולים, הן ממשלתיים או פרטיים מסחריים כגון בתי מלון וכדומה.